Iznajmljivanje Male Arene

1 termin 1h

Mala sala/trim kabinet

2.500,00

Mala Sala (1 teren) prepodne od 07-16h

4.000,00

Mala Sala(1 teren) popodne od 16-24h

6.000,00

Mala Sala (veliki teren)prepodne od 07-16h

8,000.00

Mala Sala (veliki teren)popodne od 16h-24h

10,000.00